Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Vizualizaţi site-ul în limba Română Română English English
Ne gasiţi pe Pagina de Facebook Profilul Google+ Blog
Programare | Tutoriale | Contact

Cursuri pe linie de arme si munitie in poligonul Zip Escort

POLIGONUL ZIP ESCORT ORGANIZEAZĂ CURSURI PENTRU DEŢINĂTORII DE ARME LETALE

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Florentina Bozîntan – Dumitrov,
Cuget Liber


Persoanele care doresc şi au dreptul, conform Legii 295/2004, să deţină arme le-tale pot urma cursurile de pregătire teoretică şi practică la Poligonul de tir de agrement Zip Escort. Po-ligonul s-a autorizat, recent, pentru susţinerea cursurilor respective.
„Conform legii, cursurile practice se desfăşoară în- tr-un poligon autorizat, în care se pot executa şedinţe de tragere cu arme cu glonţ calibrul 9 x 19 mm FMJ şi calibrul 22 LR sau 5,6 mm, tragerile fiind dinamice şi interactive, şi punându-se accentul pe o învăţare ac-tivă”, a declarat Daniel Fătu, managerul Poligonului Zip Escort.
În cadrul cursurilor teoretice, este aprofundat conţinutul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cursanţii aflând tot ce trebuie să ştie despre normele legale privind dreptul de deţinere şi folosire, modul de depozitare a armelor, indiferent de categoria din care fac parte; de asemenea, aces-tora li se predau şi lecţii de prim ajutor.
„Considerăm că organiza-rea acestui curs, în concor-danţă cu Legea 295/2004, reprezintă un factor de pre-venire şi de sprijin pentru lucrătorii Poliţiei, acest curs reprezentând şi un factor de instruire suplimentară, pentru persoanele care urmează să aibă acces la arme şi muniţii, în condiţiile în care serviciul militar nu mai este obliga-toriu”, a adăugat reprezen-tantul poligonului.
De altfel, orice persoană care are peste 18 ani, are un cazier judiciar fără înscrisuri şi este aptă din punct de vedere medical (fiind testată riguros din punct de vedere psihologic) se poate înscrie la cursurile de iniţiere şi pregătire pe linie de arme şi muniţii, orga-nizate de Poligonul Zip Escort.
Reamintim că urmarea unor cursuri de pregătire teoretică şi practică este obligatorie pentru cei care doresc să deţină permis pentru armă letală, dar opţională pentru cei care îşi achiziţionează arme scurte cu bilă de cauciuc.
Durata cursurilor este de minim 40 de ore, iar actele necesare sunt: copie a actului de identitate, cazierul judiciar, cerere tip şi două fotografii color. Costul cursului este de 450 de lei, asigurându-se suportul de curs, lectori au-torizaţi, specialişti în arme de foc, sală multifuncţională echi-pată multimedia, proiecţii video, precum şi lecţii practice de tragere în poligon.