Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Permis portarmă

Armele letale pot fi procurate de anumite categorii de persoane fizice:

 • vânători
 • colecționari de arme
 • sportivi de tir, categoria I sau membri ai loturi nationale sau olimpice
 • antrenorii de tir si instructorii in poligonul de tragere
 • demnitari, magistrați, diplomați, militari și polițiști
 • persoanele prevăzute de lege, ce ocupă o funcție care presupune exercițiul autorității publice
 • persoanele incluse în programul de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate
 • administratorii si gestionarii agentilor economici ce detin, folosesc sau desfasoara operatiuni cu arme si munitii.

Condițiile pentru obținerea permisului portarmă

 • persoana care solicită permisul de portarmă să aibă deja împlinită vârsta de 18 ani
 • pentru a obține permisul de portarmă, persoanele interesate trebuie să dovedească prin documente justificative necesitatea procurării armelor în funcție de destinația acestora
 • obținerea permisului portarmă se poate realiza numai de către persoanele care nu au fost condamnate cu pedeapsa inchisorii pentru fapte comise cu intentie
 • procurarea armelor letale se poate face numai de către persoanele care sunt apte din punct de vedere psihologic și medical 
 • este obligatoriu ca persoanele care doresc obținerea unui permis de portarmă să nu prezinte pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala
 • este, de asemenea, obligatoriu ca solicitantul sa nu fi pierdut sau sa nu-i fi fost furata armele in ultimii 5 ani ori sa nu-i fi fost anulat dreptul de detinere, port si folosire a armelor in ultimii 2 ani.

În vederea autorizării procurării armelor letale sau neleltale supuse autorizarii, cetăţenii români sau străinii cu domiciliul ori reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

 • cerere tip, model anexa nr. 1  (H.G. 130/2005)
 • actul de identitate al solicitantului, original şi copie
 • un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii
 • certificat de cazier judiciar
 • aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat
 • certificatul de absolvire a unui curs de pregatire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor
 • două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm
 • dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare
 • documente care atesta calitatea prevazuta de lege in functie de tipul si destinatia armei pe care doreste sa o achizitioneze.