Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Vizualizaţi site-ul în limba Română Română English English
Ne gasiţi pe Pagina de Facebook Profilul Google+ Blog
Programare | Tutoriale | Contact

Reglementări legislative

ACCESUL ÎN POLIGON ȘI VÂRSTA MINIMĂ OBLIGATORIE

Folosirea armelor letale este permisă persoanelor peste 18 ani, deținătoare sau nu de permis de port-armă, care pot veni să exerseze fie pe armele pe care poligonul le pune la dispoziție, cât și pe armele proprietate personală.

În egală măsură, copiilor de peste 14 ani le este permis accesul în poligonul de tir numai însoțiti de părinți sau de tutorele legal, aceștia putând fi antrenați de instructorii noștri specializați să exerseze tirul cu arme cu aer comprimat.

Accesul în poligon este permis numai după o instruire și o verificare prealabilă a însușirii cunoștințelor de specialitate, pe baza semnăturii care presupune acceptarea condițiilor de securitate impuse de poligon, semnătură dată în fața instructorului autorizat care are obligația și dreptul de a verifica identitatea semnatarului pe baza cărții de identitate sau a pașaportului.

Persoanele care urmează să participe la şedinţa de tragere sunt însoţite doar de instructor în poligon, până la aliniamentul de tragere. Tragerile se execută numai în prezenţa şi sub supravegherea instructorului în poligonul de tragere.

La începutul şedinţei de tragere trăgătorului îi este repartizată o singură linie de tragere. Este interzisă folosirea oricărei alte linii de tragere decât cea repartizată la începutul şedinţei de tragere. Instructorul în poligonul de tragere coordonează întreaga activitate desfăşurată în cadrul şedinţei de tragere, iar trăgătorul este obligat să respecte comenzile acestuia de la intrarea în poligon până la încheierea şedinţei de tragere. Înaintea începerii şedinţei de tragere instructorul în poligonul de tragere verifică armele şi încărcătoarele celor care urmează să execute şedinţa de tragere.

CONDIŢII DE ACCES

1. Accesul tuturor persoanelor în încăperile şi spaţiile care formează poligonul indoor de tir sportiv și agrement ZIP ESCORT se va face numai cu un însoţitor din partea personalului poligonului.
2. Este obligatorie folosirea echipamentul individual de protecţie în poligonul se compune din: căşti de protecţie, ochelari de protecţie, centură tactică cu holster.
3. Este interzisă introducerea în perimterul poligonului de arme şi muniţii care nu sunt autorizate şi înregistrate și/ sau introducerea de arme defecte sau muniţii confecţionate artizanal.
4. Este interzisă introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, introducerea şi consumul de droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii
5. Este interzis accesul persoanelor aflate sub efectul băuturilor alcoolice, al substanţelor halucinogene, psihotrope sau al medicamentelor ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii.
6. Este interzis accesul persoanelor care se afă într-o stare avansată de oboseală sau suferă de o afecţiune temporară care poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor şi muniţiilor.
7. Este interzis accesul persoanelor care prezintă semne de instabilitate sau labilitate psihică.
8. Este interzis accesul în incinta poligonului cu animale.
9. Este interzis fumatul pe aliniamentul de aşteptare şi de tragere.
10. Este interzis ca trăgătorul să se prezinte în poligonul de tragere cu muniţia încărcată în încărcătoare, din afara acestuia. Excepţie fac doar persoanele care sunt dotate cu arme de pază şi apărare.
11. Este interzisă îndreptarea armelor asupra persoanelor, lateral şi spre spatele poligonului indiferent dacă sunt sau nu încărcate.
12. Este interzisă lăsarea armamentului nesupravegheat, chiar şi pentru intervale scurte de timp
13. Sunt interzise simulările de "ochire" sau îndreptare a armei către alte persoane - inclusiv propria persoană - chiar dacă arma este descărcată.
14. Este interzisă executarea tragerilor când personalul de întreţinere se află în câmpul de tragere (la ţinte).
15. Este interzis accesul în zona de tragere şi de siguranţă a oricărei alte persoane pe timpul executării tragerilor.
16. Este interzisă manipularea sau verificarea armelor în alte zone decât pe aliniamentul de tragere.
17. Este interzis schimbul de arme între trăgători înainte sau pe timpul executării şedinţei de tragere.
18. Este interzisă plecarea de pe aliniamentul de tragere cu arma încărcată, neverificată sau cu arma în mână.