Permis portarmă. Cursuri portarmă. Poligon de tragere.

Vizualizaţi site-ul în limba Română Română English English
Ne gasiţi pe Pagina de Facebook Profilul Google+ Blog
Programare | Tutoriale | Contact

Regulament Card Fidelitate

 REGULAMENT DE FUNCTIONARE A CARDURILOR DE FIDELITATE

Organizator:

Prezentul program de fidelizare a clientilor este organizat de catre S.C. ZIP ESCORT S.R.L., inregistrata sub nr. J13/2591/1997, cod fiscal RO 9948144, cont bancar RO 35 BTRL 0140 1202 7025 13XX, deschis la Banca Transilvania, societatea fiind reprezentata comercial de domnul Ing. GHEORGHE Constantin Cristian.

Modalitatea de fidelizare:

Programul de fidelizare se va efectua prin emiterea de carduri de fidelitate nominale, netransmisibile, care vor fi acordate clientilor care acceseaza pachetete de servicii din cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT, dar si clientilor care au accesat serviciile de paza si protectie sau pe cele de monitorizare.

Conditii de eliberare a cardului de fidelitate.

Cardul de fidelitate se emite nominal, gratuit, oricarei persoane fizice care achizitioneaza pachete de tragere in poligon, in masura in care aceasta accepta conditiile impuse prin prezentul regulament.

Cardul de fidelitate nu este instrument de plata si este recunoscut ca generator de drepturi doar la nivelul organizatorului, in conditiile prezentului regulament.

Cardul de fidelitate se emite numai pe baza formularului de inscriere in programul de fidelitate, prin completarea corespunzatoare a formularului, clientul aderand la termenii si conditiile prezentului regulament.

Organizatorul va transmite prin posta, curierat sau va preda personal cardul catre client.

Modul de functionare a programului si pragurile valorice

Pentru fiecare achizitie de pachete de servicii in cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT, posesorul cardului va acumula un numar de puncte egal cu cuantumul total de pe bon/factura, fiecarui leu cheltuit corespunzandu-i 1 punct. De exemplu, pentru un pachet de 100 lei achizitionat in cadrul poligonului Zip Escort, se acorda 100 de puncte. Valoarea punctului se modifica o data cu cresterea numarului de puncte, peste 5000 puncte, valoarea punctului stabilindu-se la 0,5 lei.

Ofertele nu se cumuleaza!

Pragul 1 La momentul acumularii a 1000 de puncte pe cardul de fidelitate STANDARD, clientul primeste munitie in valoare de 50 RON, alegandu-si calibrele dorite astfel incat sa nu depaseasca acest cuantum, in caz contrar achitand valoarea suplimentara care insumeaza diferenta. Munitia va fi folosita exclusiv in cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT.

Pragul 2 La momentul acumularii a 2000 de puncte pe cardul de fidelitate STANDARD, clientul primeste munitie in valoare de 100 RON, alegandu-si calibrele dorite astfel incat sa nu depaseasca acest cuantum, in caz contrar achitand valoarea suplimentara care insumeaza diferenta. Munitia va fi folosita exclusiv in cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT.

Pragul 3 La momentul acumularii a 5000 de puncte pe cardul de fidelitate STANDARD, clientul primeste munitie in valoare de 250 RON, alegandu-si calibrele dorite astfel incat sa nu depaseasca acest cuantum, in caz contrar achitand valoarea suplimentara care insumeaza diferenta. Munitia va fi folosita exclusiv in cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT.

Pragul 4: La momentul acumularii a 10.000 de puncte pe cardul de fidelitate STANDARD, clientul primeste munitie in valoare de 500 RON, alegandu-si calibrele dorite astfel incat sa nu depaseasca acest cuantum, in caz contrar achitand valoarea suplimentara care insumeaza diferenta. Munitia va fi folosita exclusiv in cadrul poligonului de tragere ZIP ESCORT.

Durata programului de fidelizare:

Prezentul program de fidelizare se desfasoara pe o perioada nelimitata de timp, organizatorul avand dreptul sa sisteze oricand acest program, prin postarea unui anunt pe website-ul propriu www.poligondetragere.ro, cu cel putin 7 zile calendaristice inaintea datei sistarii.

De la data sistarii, punctele acumulate de catre clienti si cardurile emise in cadrul programului isi pierd valabilitatea, clientii nemaiavand nici unul din drepturile dobandite in programul de fidelitate.

Daca, intre tranzactiile efectuate de posesorul cardului, trece o perioada mai lunga de 6 luni, cardul va fi dezactivat, clientul pierzand punctele si/sau reducerea acordata prin cardul respectiv.

Dreptul organizatorului de a modifica conditiile programului de fidelizare:

Organizatorul are dreptul de a modifica oricand si asa cum considera oportun si/sau necesar, prin postarea unui anunt pe website-ul propriu www.poligondetragere.ro conditiile prezentului regulament si, implicit, ale programului de fidelizare, fara ca detinatorul cardului de fidelitate sa aiba dreptul sa se opuna sau sa solicite despagubiri.

Dreptul organizatorului in caz de frauda sau abuz:

In cazul unei utilizari frauduloase sau abuzive a cardului de fidelitate, organizatorul are dreptul sa dezactiveze cardul de fidelitate folosit in scopurile nepermise mentionate, clientul pierzand punctele si/sau reducerea acordata prin cardul respectiv. Totodata, in cazul in care posesorul cardului are un comportament care aducere atingere bunei - functionari, patrimoniului, imaginii si/sau renumelui organizatorului, organizatorul are dreptul sa dezactiveze cardul de fidelitate folosit in scopurile nepermise mentionate, clientul pierzand punctele si/sau reducerea acordata prin cardul respectiv si, totodata, organizatorul are dreptul sa refuze includerea clientului in programul de fidelitate sau continuarea programului in folosul acestuia.

Pierderea, furtul sau distrugerea cardului de fidelitate:

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii cardului de fidelitate, clientul are dreptul sa se adreseze organizatorului in vederea inlocuirii cardului de fidelitate, clientul pastrandu-si toate beneficiile obtinute in cadrul progarmului de fidelitate pana la momentul pierderii, furtului sau distrugerii cardului precedent.

Protectia datelor cu caracter personal:

Aderarea la programul de fidelizare desfasurat de organizator prin completarea si semnarea de catre client a formularului de inscriere in program implica acordarea de catre client a consimtamantului sau expres si neechivoc cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi si prelucra datele personale ale clientului in scopuri de marketing, reclama si publicitate.

Stocarea, prelucrarea, folosirea si pastrarea datelor personale ale clientilor vor fi efectuate de catre organizator in conditiile Legii nr.677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. In acest sens, clientul are oricand drept de acces si de interventie asupra datelor sale personale si, totodata, are dreptul de a se opune prelucarii datelor sale personale si de a solicita stergerea acestora din evidenta organizatorului. Clientul are dreptul de a se adresa oricand organzatorului, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la adresa mentionata in prezentul regulament, in legatura cu orice chestiune legata de datele personale ale clientului respectiv si are dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei. In cazul in care organizatorul este sesizat printr-o cerere scrisa, datata si semnata de catre client, organizatorul urmeaza sa transmita clientului raspunsul sau in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii cererii.